Lektion 14 mars på ”Slottet”

Kära Suzukivänner!
Jag avvaktar fortfarande, om vi ska spela i morgon lördag den 14/3 pga corona-viruset.
Jag ber alla familjer som har kommit hem med flyg från Europa etc, att avvakta med lektion pga av viruset och troligtvis längre inkubationstid än vad som anges.

Väl mött!
Musikped. Kristina/Slottsbacken 8