Lektionstiden innefattar 1-2 barn + förälder!

Här vill jag uppmärksamma nytillkomna föräldrar, som väljer Introduktionskursen: det är du och ditt/dina barn som spelar tillsammans i 45 min x 5 lektioner. Därefter väljer ni 30 resp. 45 min och delar upp det på 5 eller 10 ggr. Flera av mina Suzukiföräldrar vill fortsätta att förkovra sig efter folkvisorna i bok 1. Efter 40 år i yrket och utbildad musikpedagog på MPC, vid Kungliga Musikhögskolan, Sthlm kan jag säga, att jag älskar dessa små stycken.

/ Kristina